Evästeet auttavat meitä tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. OK, hyväksyn

McDonald'sin Internet-tietosuojakäytäntö

Kiitos vierailustasi McDonalds.fi-sivustolle. McDonald’s pyrkii kaikin tavoin kunnioittamaan asiakkaidensa luottamusta brändiinsä ja suhtautuu samoin myös asiakkaidensa tietosuojasta huolehtimiseen. Olemme sitoutuneet suojelemaan ja varjelemaan asiakkaiden ja erityisesti lasten tietosuojaa internetissä.


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1 Rekisterinpitäjä
McDonald’s Finland Oy (y-tunnus: 2779836-6)
Paciuksenkatu 29
00270 HELSINKI
Puhelin: 020 773 1600

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nanna Järvinen
c/o McDonald’s Oy
Puh. 020 773 1600
Puhelun hinta
Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min
Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä: 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fi.mcd.com

3 Rekisterin nimi
McDonald’s Finland Oy:n (jäljempänä ”McDonald’s”) asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mm. sähköinen asiakasviestintä), kehittämiseen, hallinnointiin ja analysointiin. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiin ja etämyyntiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sähköisesti toteutettava markkinointi. Rekisteröidylle tarjottavia etuja ja tarjouksia tai muuta markkinointia ja viestintää voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaksi erilaisten tietosisältöjen (mm. tieto palveluiden hyödyntämisestä ja ilmoitetut kiinnostuksenkohteet) perusteella sekä niitä analysoimalla luotujen profiilien perusteella.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen, kuten McDonald’s-ketjuun kuuluvien itsenäisten yrittäjien ja heidän ravintolaliiketoimintansa ohjaukseen.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakkuus tai muu asiakkuuteen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän sähköisiä palveluita, (esim. McDonald’s Suomi -mobiiliapplikaatio) liittyy McDonald’sin lojaliteettiohjelmiin (esim. Perhekerho) tai hyödyntää McDonald’sin etuja tai tarjouksia McDonald’s-ketjuun kuuluvissa ravintoloissa. McDonald’s käsittelee henkilötietoja tässä rekisterissä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden taikka rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • kieli
 • syntymäaika
 • sukupuoli

 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät rekisteröidyn antamat tiedot, kuten

 • asiakkuuden tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • McDonald’sin sähköisiä palveluita (esim. McDonald’s Suomi -mobiiliapplikaatio) koskevat rekisteröitymistiedot, kuten salasana tai muu tunnistamista koskeva tieto ja sosiaalisen median palvelujen tunnuksien välityksellä annetut tiedot, sekä asiointi- ja käyttötiedot, mukaan lukien paikkatiedot
 • rekisteröidyn ostotiedot
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, mieliruuat ja allergiat
 • rekisteröidyn alaikäiset lapset sekä heidän syntymäaikansa
 • markkinointikampanjoiden yhteydessä saadut ja annetut, kuten osallistumista koskeva tieto ja rekisteröidyn kampanjan yhteydessä tuottama sisältö
 • rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien rekisteröidyn McDonald’siin liittyvä toiminta sosiaaliseen median palveluissa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Lisäksi rekisterissä käsitellään edellä yksilöityjen tietojen muutostietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita tai antaessa itsestään tietoja esim. sosiaalisen median välityksellä. Henkilötietoja (kuten paikkatietoja) voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan lain sallimin tavoin kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten sosiaalisen median palveluiden tarjoajilta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin sekä samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille, kuten McDonald’s-ketjuun kuuluville itsenäisille yrittäjille. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille tahoille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin asiallisen yhteyden päättyessä, ellei rekisteröity ole kieltänyt kyseistä tietojen siirtoa.

8 Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä McDonald’sin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.