Evästeet auttavat meitä tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. OK, hyväksyn

Työtehtävät

Meillä voit edetä urallasi

 • Ravintolatyöntekijä

  Ravintolatyöntekijä on avainasemassa asiakastyytyväisyyden tuottamisessa ja hänellä on tärkeä rooli ravintolan laatu-, palvelu- ja siisteystason ylläpitämisessä. Työntekijä toimii ravintolan vieraanvaraisuuden lähettiläänä ja luo mukavan ja miellyttävän ilmapiirin, jossa jokaiselle asiakkaalle tarjotaan ainutlaatuinen kokemus. Työskentely ravintolassa on tiimityötä, jonka sujumisesta on jokaisella työntekijällä vastuu.

  Ravintolatyöntekijöiden koulutusohjelmalla taataan, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen työssä menestymiseen. Hyvin koulutetut työntekijät palvelevat asiakkaita paremmin ja viihtyvät työssään. McDonald’sissa käytetään nelivaiheista koulutusmenetelmää. Se on yhdistelmä koulutustilassa ja työasemalla tapahtuvaa koulutusta, jonka tuottama osaaminen vielä lopuksi varmennetaan. 

 • Kouluttaja

  Kouluttajan ensisijainen tehtävä on noudattaa oikeita toimintatapoja ja ohjeistuksia sekä edistää niiden toteutumista muiden toiminnassa seurannan, valmentamisen ja palautteenannon avulla. Kouluttaja on Ravintolatyöntekijöiden koulutusohjelman asiantuntija ja hän osaa osata hyödyntää sitä toiminnassaan. Hän kouluttaa työntekijöitä koulutusohjelman mukaisesti ja ohjaa heidän työsuoritustaan työvuorojen aikana. Kouluttajan tulee toteuttaa McDonald´sin henkilöstölupausta omassa työroolissaan takaamalla työntekijöille jatkuvat kehittymismahdollisuudet, sekä auttaa heitä ymmärtämään oman työnsä merkitys yritykselle.  

  Kouluttajien koulutusohjelma koostuu ravintolassa suoritettavasta valmennuksesta ja työkirjasta, varmennuksista, eKursseista sekä Kouluttajapäivä -kurssista McDonald’s Business Schoolissa Helsingissä. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa kouluttajalle valmiudet edistää ravintolatoimintojen sujuvuutta ja olla laadun, palvelun ja siisteyden asiantuntija sekä toimia asiakaslähtöisen ja ystävällisen palvelun esikuvana. 

 • Vuoropäällikkö

  Vuoropäällikön pääasiallinen tehtävä on johtaa henkilöstöä, tuotteita ja laitteita varmistaakseen erinomainen asiakaskokemus niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille työvuoroissaan. Vuoropäällikön tulee osata johtaa kaikkia osa-alueita niin, että hänen johtamassaan työvuorossa saavutetaan optimaaliset liiketoiminnan tulokset, heikentämättä avainasiakkaiden tyytyväisyyttä. Vuoropäällikön avainasiakkaisiin kuuluvat kaikki ravintolan työntekijät, asiakkaat ja muu esimiestiimi.

  Vuoronjohtamisen koulutusohjelman tavoite on antaa vuoropäällikkökokelaalle tarvittava osaaminen oikea-aikaisesti, jotta hän pystyy suoriutumaan laadukkaasti tulevista työtehtävistä. Koulutusohjelman ensimmäisen vaiheen suorittaminen kestää noin kahdeksantoista viikkoa sisältäen ravintolassa suoritettavaa valmennusta, työkirjan ja eKursseja sekä Vuoronjohtamisen peruskurssin McDonald’s Business Schoolissa Helsingissä. Suurin osa koulutusohjelman tehtävistä on suunniteltu suoritettaviksi normaalien työvuorojen aikana ja kaikki oppiminen tapahtuu työajalla. Vuoronjohtamisen koulutusohjelman toinen vaihe on Vuoronjohtamisen jatkokurssille osallistuminen. 

 • Ravintolapäällikkö

  Ravintolapäällikkö vastaa ravintolan toiminnasta, asiakas- ja työtyytyväisyydestä, kannattavuudesta ja taloudellisesta tuloksesta. Työn ensisijainen tarkoitus on rekrytoida, johtaa ja kehittää ravintolan henkilöstöä, jotta he pystyvät tuottamaan erinomaisen asiakaskokemuksen. Ravintolapäällikön avainasiakkaisiin kuuluvat ravintolan työntekijät, esimiehet ja asiakkaat.

  Ravintolajohdon koulutusohjelman tavoite on antaa esimiehelle tarvittava osaaminen oikea-aikaisesti, jotta hän pystyy suoriutumaan laadukkaasti ravintolan johtamisesta ja voi kehittää itseään tehokkaammaksi johtajaksi. Koulutusohjelman suorittaminen kestää noin vuoden, mukaan lukien Restaurant Leadership Practices ja Business Leadership Practices  -kurssit ulkomailla sekä Työehtosopimus -koulutuspäivän.